Paličkovanie >>> Literatúra.

Literatúra, zaoberajúca sa paličkovaním:


Autor Názov Poznámka Vydavateľstvo Rok vydania Ukážka
BÚRANOVÁ, K. Spoveď čipkárky Knižku je možné si objednať na tejto kontaktnej adrese:

Spoveď čipkárky - 290 SK.-

Podvinky na paličkovanie - príloha k publikácií "Spoveď čipkárky" - 150 SK.-

+ poštovné za dobierku

Kontakt: katarina.buranova@zoznam.sk

Žilina, Regionálne osvetové stredisko 2007
BÚRANOVÁ, K. Učíme sa paličkovať Príloha Dorky č. 2 Bratislava 1978  
BÍBOVÁ, R. Podvinky - vzory díla, krajky a krajkáŕství lidu slovanského   Praha 1938  
KYBALOVÁ, L. Ruční krajka v Českých zemích. Štúdie o lidové umelecké výrobe   Praha 1976  
KUBÍKOVÁ, K. Belgická čipka. Katalóg   Bratislava 1982  
MARKOVA, E. Príspevok k technológii prác z nití. Slovenský ľudový textil   Martin, Osveta 1957  
MARKOVA, E. Slovenské čipky   Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1962  
MICHALIDES, P. Elena Holéczyová   Bratislava, Pallas 1973, 1976, 1979  
MICHALIDES, P. Elena Holéczyová   Bratislava, Tatran 1981  
MIŠÍK, V. Paličkujeme Dorka 1985, 1-12, Dorka 1986, 1-4 Bratislava 1985, 1986  
SMOLKOVÁ, M. - BÍBOVÁ, R. Krajky a krajkáŕství lidu slovanského v Čechách, na Morave, ve Slezku a Uh. Slovensku.   Praha 1908  
TRANDŽÍKOVÁ, M. Paličkujeme   Bratislava, Alfa 1978, 1983  
VYDRA, J. Staré tradice krajkáŕství v Československu. Veci a lidé II   Praha 1949 - 1950  Paličkovanie Hlavná stránka