Paličkovanie >>> Pomôcky >>> Pracovné pomôcky.

Pracovné pomôcky.

Skôr ako začneme paličkovať, musíme si pripraviť pracovné pomôcky, na ktorých je založená
technológia paličkovania čipiek.

Na paličkovanie si musíme vopred pripraviť takéto pomôcky:
    1. čipkársky valec,
    2. podstavec na valec,
    3. paličky,
    4. papierové formy,
    5. špendlíky,
    6. háčik,
    7. priadzu.

1. Čipkársky valec je vrecko s okrúhlym dnom, naplnené pilinami, hoblinami, senom alebo drevnou vatou. Náplň vo vrecku musí byť pevne a rovnomerne ubitá,aby špendlíky používané pri paličkovaní na valci pevne držali a nekývali sa. Valček má byť dostatočne veľký a ťažký, aby udržal paličky a pod ich ťarchou sa samovoľne neotáčal. Mal by mať priemer aspoň 17 až 20 cm. Po naplnení vrecka dáme navrch koliesko tvrdého papiera a okraj stiahneme šnúrkou. Pretože sa valec časom zašpiní, ušijeme naň poťah, ktorý môžeme v prípade potreby vyprať.

2. Podstavec sa dá zhotoviť z dreva podľa vlastnej fantázie a šikovnosti. Dobre poslúži aj riečica, miska alebo iná nádoba.

3. Paličky si možno vyrobiť z dreva alebo kúpiť v textilnej galantérii.Na najužšie vzory treba 16 až 20 paličiek, na zložitejšie 30 až 50 paličiek, ba aj viac.

4. Na zhotovenie foriem je najvhodnejší tvrdý, tzv. prešpánový papier . Formy sú dvojaké. Na mnohopárové čipky sa obyčajne používa kosá štvorcová alebo kosoštvorcová sieť. Do papiera sa vypichajú dierky podľa milimetrového papiera alebo narysovanej siete. Vzdialenosť medzi dierkami volíme podľa hustoty čipky. Formy musia byť vždy dve. Keď prídeme na koniec jednej formy,nadložíme druhú formu tak, aby sa neporušila pravidelnosť osnovy. Na takýchto formách nie je vzor predkreslený, pletie sa spamäti. Dierková sieť je len pomocnou osnovou, ktorá čipkárke pomáha jednotlivé motívy presne umiestiť. Kombináciou motívov vytvára rôzne vzory. Pri pásikovej čipke potrebujemena každý vzor inú formu. Nemusí byť vypichaná, stačí, ak je vzor dobre vykreslený.

5. Špendlíky môžu byť rôzne, na jemnejšiu priadzu sú vhodné tenké, na silnejšiu hrubšie. Dobre poslúžia aj dva hrubšie čalúnnické špendlíky, ktoré sa zapichnú do valca tak, aby sa opierali o podstavec a bránili jeho otáčaniu pod ťarchou paličiek.

6. Druh a hrúbku priadze volíme podľa jemnosti čipky. Používajú sa šijacie nite, hodváb, háčkovacia priadza, vyšívacie bavlnky, ľanové a konopné nite atď.

Pomôcky Hlavná stránka