Paličkovanie >>> Regióny.

Typy čipiek.

Regionálne typy čipiek
Banícke čipky

Západoslovenský kraj
Novomestské čipky
Piešťanské čipky
Hlbocké čipky
Slovenskogrobské čipky
Seredské čipky
Šopornianske čipky
Jelšovské čipky
Topoľčianske čipky
Krajnianske čipky

Stredoslovenský kraj
Starohorské čipky
Špaňodolinské čipky
Novohradské čipky
Hontianske čipky
Liptovské čipky

Východoslovenký kraj
Spišské čipky
Gemerské čipky
Šarišské čipky

Paličkovanie Hlavná stránka