Paličkovanie >>> Výstavy.

Výstavy.

Aktuálne výstavy:

Paličkovanie - september 2004
Počas mesiaca september 2004 sa konala v Rimavskej Sobote výstava obrázkov paličkovanej čipky.

Podrobnosti:
Názov výstavy: Paličkovanie 2004
Miesto konania: Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote, Bakulínyho ulica,
(viď. mapa - kliknite sem)
Autor výstavy: Gabriela Tkáčová
Rozsah výstavy: približne 80 paličkovaných obrázkov, dečiek a ozdôb
Dátum otvorenia výstavy vernisáž dňa 7.9.2004(utorok) o 16:00 hodine
Dátum ukončenia výstavy výstava trvala do 15.10.2004

Paličkovanie Hlavná stránka